Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

 

Biomedical Research Center of the Slovak Academy of SciencesID: 36A Associate Member
 
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9

84 505 Bratislava
Slovakia


Scientific Director of Cancer Research Institute:
MD, PhD Miroslav Chovanec
Director of BMC SAS:
Prof. Silvia Pastoreková

OECI contact person:
MD, PhD Marína Cihová

 
 
TOP